Background

Σχετικά με μας

Η δομή μας

Η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. είναι μία κοινοπραξία 50-50% μεταξύ της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε. και της Edison S.p.A, που υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο και έχει έδρα την Αθήνα.

50% Edison small logo
depa small logo 50%
Οι μέτοχοί μας

ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε.

Η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε. ιδρύθηκε τον Μάιο του 2020. Η ίδρυσή της έγινε σύμφωνα με τον νόμο 4643/2019, που τροποποίησε το νόμο 4001/2001 και προέβλεπε ότι η ΔΕΠΑ Α.Ε. θα μεταβιβάσει τις συμμετοχές της σε διεθνή έργα, μέσω απόσχισης (spin-off), σε μια νέα νομική οντότητα. Μετά την επιτυχή λειτουργική και εμπορική αυτονομία, η Εταιρεία έχει εκπονήσει ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, με στόχο την διαφοροποίηση των πηγών της χώρας,  ενισχύοντας την συμμετοχή της Ελλάδας, μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης ενεργειακών έργων στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας.

Depa International Projects
Arrow icon Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Edison S.p.A

Η Edison SpA  είναι η αρχαιότερη ενεργειακή εταιρεία στην Ευρώπη, και ένας από τους ηγέτες του χώρου στην Ιταλία και την Ευρώπη. Σήμερα η Edison δραστηριοποιείται σε 10 χώρες παγκοσμίως και απασχολεί πάνω από 4,900 άτομα προσωπικό σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους: Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενέργεια και περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή. Η Εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, και στοχεύει να καταστεί ηγέτης στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Η Edison επίσης σκοπεύει να αναπτύξει υποδομές εισαγωγής φυσικού αερίου για την Ιταλία και την Ευρώπη, και μέσω των θυγατρικών της διαχειρίζεται ρυθμιστικές δραστηριότητες (μεταφορά αερίου, αποθήκευση και διανομή), συμβάλλοντας στην διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών τροφοδοσίας για την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα του εθνικού συστήματος ενέργειας.

Depa International Projects
Arrow icon Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
Background image

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας

Από την ίδρυσή της το 2008, η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια εφοδιασμού, παρέχοντας στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πρόσβαση σε νέες πηγές και οδεύσεις, μέσω της ανάπτυξης νέων αποδοτικών γραμμών μεταφοράς ενέργειας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μπορούν να προωθήσουν τη δημιουργία ενός Μεσογειακού ενεργειακού διαδρόμου, που θα μπορέσει να αντικαταστήσει τις υφιστάμενες παραδοσιακές διαδρομές υπό τον έλεγχο ενός μόνο προμηθευτή, επιτρέποντας την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού κόμβου ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος θα είναι σε θέση να παρέχει σταθερές ροές εφοδιασμού και να προωθεί την ολοκλήρωση της αγοράς.

Συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση

Τα Έργα μας έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση προς καθαρότερες πηγές ενέργειας, επιτρέποντας τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων αερίου πράσινης ενέργειας, όπως το υδρογόνο, μόλις αυτό είναι διαθέσιμο στην αγορά, υποστηρίζοντας έτσι τη μείωση εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.

Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής της για την ενεργειακή μετάβαση, η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ως φορέας υλοποίησης έργων, έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο (ECHA).

Διερεύνηση νέων ευκαιριών για τον ευρωπαϊκό ενεργειακό εφοδιασμό

Η Ανατολική Μεσόγειος αντιπροσωπεύει ένα βασικό πυλώνα για τη μεσοπρόθεσμη διαφοροποίηση των πηγών και σταθερότητα των αγορών, εξασφαλίζοντας στην Ευρώπη μια άμεση και συνεχή πρόσβαση όχι μόνο σε μια από τις μεγαλύτερες λεκάνες φυσικού αερίου στον κόσμο (λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η Μέση Ανατολή είναι δύο κύριες πηγές παραγωγής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα) αλλά και σε ανανεώσιμες πηγές καθώς και νέα στοιχεία,  όπως το υδρογόνο.

Οι διαθέσιμοι όγκοι, επιβεβαιωμένοι από τις αντίστοιχες Εταιρείες, θα είναι επαρκείς για την ανάπτυξη νέων εξαγωγικών υποδομών, συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τις υφιστάμενες υποδομές.

Previous
Next

Αξίες

Δεσμευόμαστε για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον

Η αποστολή μας βασίζεται σε τέσσερις βασικές αξίες: Καινοτομία, εμπιστοσύνη, ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Δίνουμε προτεραιότητα στην εύρεση δημιουργικών λύσεων, τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια και την βιωσιμότητα σε όλα τα εγχειρήματά μας.

Background

Καινοτομία

Αγωνιζόμαστε να προχωρήσουμε τα όρια του εφικτού και να αγκαλιάσουμε νέους και δημιουργικούς τρόπους σκέψης. Η Καινοτομία είναι ο κινητήριος μοχλός που μας προωθεί και μας επιτρέπει να βρισκόμαστε μπροστά από τις ανάγκες.

Background

Εμπιστοσύνη

Δίνουμε προτεραιότητα στην διαφάνεια και την ανοικτή επικοινωνία και εργαζόμαστε αδιάκοπα για να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, των συνεργατών μας και των τοπικών κοινωνιών. Αυτά είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζονται όλες οι επιτυχημένες σχέσεις.

Background

Ακεραιότητα

Πιστεύουμε στο να πράττουμε το σωστό, ακόμα και όταν είναι η δύσκολη επιλογή, και πάντα προσπαθούμε να κινούμαστε με ειλικρίνεια και ηθική σε οτιδήποτε κάνουμε,  εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού.

Background

Υπευθυνότητα

Αντιλαμβανόμαστε ότι, ως εταιρεία, αναλαμβάνουμε καθήκοντα ως προς τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας, και την ευρύτερη κοινότητα. Επιδιώκουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο γύρω μας και δεσμευόμαστε σε βιώσιμες και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.